Choć gospodarka o obiegu zamkniętym porównywana jest do wcześniej wykorzystywanych haseł zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności firm, które w dużej