Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał skargę, której przedmiotem było różnicowanie sytuacji  właścicieli nieruchomości w dochodzeniu odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości na skutek