Od 1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany prawne, które wprowadzą nowe zasady obrotu paliwami opałowymi. Fiskus uszczelnia i