W warunkach ogólnej niepewności gospodarczej, średni czas, w jakim dokonywane są płatności, rośnie w górę. W świetle wyhamowania wzrostu gospodarczego*, wiele