Liczba transakcji zawartych na polskim rynku nieruchomości w 2019 r. wzrosła o około 50% r/r, a w porównaniu do 2017