30 listopada 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej