Komisja Europejska podjęła 31 marca decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z polską

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przepisy polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, obniżające wiek