Niemal co drugi przedsiębiorca deklaruje, że przyznaje klientom rabat, kiedy ci dokonują płatności od razu. Średni upust wynosi 5,4% –