Islandia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła obowiązkową równość płac dla kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o nierówności płacowe, pozostałe