Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie duńskiej spółki Nets A/S przez włoską