Co trzeci polski rodzic (33 proc.) przynajmniej raz w ciągu ubiegłego roku odczuwał społeczną presję zakupu swoim dzieciom rzeczy, na