W Dzienniku Ustaw RP z 31 maja 2022 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw