W nasze życie coraz silniej wchodzą maszyny i algorytmy. Według analiz instytutu McKinsey, już 49 % czasu pracy w Polsce