Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w lipcu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również