W styczniu 2020 r., w porównaniu do stycznia 2019 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę