Nieraz zwracano uwagę na to, że dla rentowności kluczowych 10-letnich obligacji skarbowych USA, poziom 3% stanowi pewną psychologiczną barierę, której