Ograniczenia ustawowe w obrocie ziemią rolną to ingerencja w rynek nieruchomości i jak każdy mechanizm regulacyjny, niesie to za sobą