Przedsiębiorcy dokonują zakupów firmowych, za które zapłata następuje nie z konta firmowego, a na przykład z konta małżonka. Wydawać by

Cyfrowe kompetencje pracowników oraz dostęp do finansowania to kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem czwartej rewolucji przemysłowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Takie wnioski

Jedną z zalet prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest możliwość rozliczania faktycznie poniesionych wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Koszty firmowe to