Główne wnioski z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”: • 49,3% badanych przedsiębiorców ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, a