Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie KiK Textilien und Non-Food GmbH ("KiK") przez