Kosztem uzyskania przychodów jest wydatek definitywny, taki, który nie podlega zwrotowi. Zatem wpłacona przez podatnika kaucja gwarancyjna, niemożliwa do odzyskania