Niedostateczny kapitał społeczny rzuca długi cień na polski rynek pracy. Pracownicy ukrywają błędy, są zdemotywowani, czują, że ich zdanie nie ma