W komunikacie z 7 września 2021 r. Komisja Europejska poinformowała, że złożyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o ukaranie Polski

W piątek 24 stycznia 2020 r., na stronie internetowej Sądu Najwyższego opublikowano stanowisko sędziów Izby Dyscyplinarnej tego sądu, jako odpowiedź

Już 13 lutego 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne zgłoszone przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego ws. możliwości złożenia przez

5 grudnia 2019 r., Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym wysunął tezę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem