Warszawa, 31 sierpnia 2020 r. – II kw. 2020 r., ze względu na lockdown i wynikające z niego konsekwencje, był