Komisja Europejska opublikowała 11 marca 2020 r. opracowanie na temat stosowania w praktyce rozporządzenia w sprawie opłat interchange (IFR), w