- Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Colliers International - Warszawa, 6 kwietnia 2020 r. – Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez