Podstawą funkcjonowania każdej działalności jest dobrze zarządzany i realizowany budżet. Każde gospodarstwo domowe, tak jak każda działalność gospodarcza, potrzebuje odpowiedniego