Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek 1 grudnia 2020 r., na mocy rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, proponowane przejęcie