Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prace nad tzw. tarczą weszły w kolejną fazę. Poniższe uwagi dotyczą aktualnych prac