Aby uniknąć konsekwencji związanych z nieprzemyślanym zakupem nieruchomości, kupujący powinien zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych kwestii przed podjęciem ostatecznej decyzji.