Warszawa – 22 lipca 2021 rok – Rynek elastycznych biur w Polsce rozwija się intensywnie i od 2016 do 2019