Poprawa bezpieczeństwa wśród pracowników, spalanie paliwa na niższym poziomie, mniejsza eksploatacja pojazdów służbowych - zmiana pewnych aspektów w funkcjonowaniu firmy