25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać, z małymi wyjątkami, ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem