Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pod koniec stycznia wyrok, w którym krytycznie ocenił praktykę pracodawcy, przyznającego dodatki do wynagrodzenia tylko

Islandia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła obowiązkową równość płac dla kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o nierówności płacowe, pozostałe

Raport „Getting to Equal” przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród 22 tysięcy aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn w 34 krajach świata