W piątek 15 marca 2019 r., Sejm przyjął projekt zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny autorstwa