Pomimo głęboko ujemnych realnych stóp procentowych i poszukiwania zysków w nawet najbardziej egzotycznych zakamarkach rynków finansowych, drobni inwestorzy na razie

Aktualnie trwają zapisy w czterech publicznych emisjach obligacji. Drobni inwestorzy mają zamkniętą drogę tylko do jednej z nich – tej