Pomimo głęboko ujemnych realnych stóp procentowych i poszukiwania zysków w nawet najbardziej egzotycznych zakamarkach rynków finansowych, drobni inwestorzy na razie

Z funduszy obligacji korporacyjnych przestały odpływać pieniądze, więc na rynku pojawia się coraz więcej nowych emisji. Na razie wiele z