Zawierając umowy cywilnoprawne niezależnie czy jako przedsiębiorca, osoba prawna czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności, mamy obowiązek rozliczenia się z podatku

Od 1 lutego 2018 r. Służba Ochrony Państwa zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. 29 marca 2019 r., Rada Ministrów opublikowała informacje