Polska znajduje się wśród krajów, które można określić mianem cyfrowych liderów bankowości. Jak wynika z kolejnej edycji badania EMEA Digital