Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek 23 listopada dodanie portugalskiego czosnku "Alho da Graciosa" do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG). „Alho