Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe

Koszty transportu rosną, a prognozy dla branży nie są pocieszające. Ze względu na zmianę otoczenia gospodarczego eksperci przewidują zwyżkę upadłości

Według ostatecznych wyliczeń, inflacja wyniosła w lutym 1,2 proc., a więc okazała się nieco wyższa niż spodziewali się analitycy. Dodatkowo