Stworzenie największego centrum kompetencyjnego technologii open source w Europie Środkowej i Wschodniej - taki jest cel umowy, jaką z inicjatywy