Rosnące ceny prądu to problem całej gospodarki. Tak jak wzrost cen paliw, tak i w przypadku energii elektrycznej, wzrost jej