System informacyjny Sejmu RP przedstawił 26.11.2018r. wyniki badań społecznych CBOS dotyczące oceny pracy izby niższej polskiego parlamentu. Jak wynika z