Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził jedyne w Polsce kompleksowe badanie budżetów samorządów i spółek komunalnych wśród gmin, powiatów i województw.