Problem opodatkowania przychodów pochodzących z zagranicznych źródeł dotyczy wszystkich podatników mających rezydencję podatkową w Polsce. Na straży przeciw nadmiernemu obciążaniu