Od jakiegoś czasu obserwujemy w Europie boom gospodarczy, przejawiający się m.in. w przyroście nowych miejsc pracy i wysokimi cenami finalnymi.