Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w

W lipcu Giełdowy Indeks Produkcji wzrósł o 2,85% do poziomu 953,41 punktów. W tym czasie większość spółek notowanych na GPW