Giełdowy PROCHEM S.A. zaparafował i podpisał ze spółką BIOAGRA S.A. umowę Generalnego Wykonawstwa "pod klucz" instalacji kogeneracji wraz z infrastrukturą