Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu zamroziła życie gospodarcze w kraju i na świecie. Podejmowane są jednak działania, których celem jest ochrona polskich